۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
May 21, 2022
ترکیب سهامداران
کدوالدنام سهامدارتعداد سهامدرصد
101سازمان تامین اجتماعی34,404,909,46055.93
999سایر سهامداران14,398,904,66523.41
105شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)10,608,290,00017.24
103سازمان خصوصی سازی (سهام ترجیحی)1,368,970,9842.22
104شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)727,863,0241.18
جمع61503538554100
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/15
تعداد بازدید:
419