فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
نحوه جابجایی ، و تغییرات شغلی بعد از اجرای طرح طبقه بندی به چه صورت خواهد بود؟ نحوه جابجایی ، و تغییرات شغلی بعد از اجرای طرح طبقه بندی به چه صورت خواهد بود؟
بعد از اجرای طرح طبقه بندی مطابق دستورالعمل تغییرات شغلی ،با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در این خصوص اقدام خواهد شد.
حضور غیاب حضور غیاب
Null
آیا پذیرش مدارک تحصیلی اخذ شده ضمن خدمت بعد از اجرای طرح طبقه بندی امکان پذیر می باشد؟ آیا پذیرش مدارک تحصیلی اخذ شده ضمن خدمت بعد از اجرای طرح طبقه بندی امکان پذیر می باشد؟
بعد از اجرای طرح طبقه بندی مطابق دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی ضمن خدمت و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در این خصوص اقدام خواهد شد.
آیا امکان استخدام و جایگزینی فرزند به جای پدر وجود دارد؟ آیا امکان استخدام و جایگزینی فرزند به جای پدر وجود دارد؟
خیر وجود ندارد
گروههای ترمیمی کدامند؟ گروههای ترمیمی کدامند؟

گروههایی هستند که علاوه بر گروههای استحقاقی که بر اساس سمت سازمانی به فرد داده می شود اعطاء می گرددکه شامل گروههای جانبازی -اسارت - جبهه و فرزندان شهداء که بر اساس قوانین و مقررات ( مصوبات هیات دولت ) اعطاء می گردد
آیا امکان جابجایی از مشاغل خط تولید و حوزه بهره برداری به سایر مشاغل خارج از حوزه امکان پذیر است؟ آیا امکان جابجایی از مشاغل خط تولید و حوزه بهره برداری به سایر مشاغل خارج از حوزه امکان پذیر است؟

صرفا" در خصوص افرادی که به دلیل کار در مشاغل سخت و زیان آور و یا کار در محیط های نامساعد دارای محدودیت پزشکی دائم شده باشند و و امکان کاریابی در سایر مشاغل بهره برداری میسر نباشد ، امکان پذیر می باشد
<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد