شعار نیل تا فرات اسرائیل

این شعار اشاره به مرزهای آرمانی رژیم صهیونیستی دارد؛ تأسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا رودخانه فرات یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای صهیونیسم است و معتقدند یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود. در پرچم این رژیم نیز ستاره داود (نماد صهیونیسم) در بین دو نوار آبی رنگ قرار دارد.

همچنین کلمه اسرائیل بزرگ (یا سرزمین کامل اسرائیل) گاهی برای اشاره به سرزمین موعود ذکر شده در تورات به کار رفته است؛ مدعیان این موضوع آیات پیدایش ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۲۱ را دلیل خود می‌دانند:«در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت‌: «این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات، به نسل تو بخشیده‌ام، یعنی قینیان و قَنِّزیان و قَدْمونیان و حِتّیان و فَرِزیان و رَفائِیان، و اَمُوریان و کنعانیان و جرجاشیان و یبوسیان را.» و از آن به وعده نیل تا فرات یاد می‌کنند. هر چند در اصل این ادعا و انطباق این آیات با ادعای صهیونیسم ایرادات زیادی وجود دارد.


از منظر اسرائیل شاهاک ، یهودی ضد صهیونیست در کتاب « تاریخ یهود ، آیین یهود» آرمانی ترین روایت در مورد مرزهای اسرائیل شامل مناطق محصور در مرزهای زیر است :« از جنوب ، تمامی صحرای سینا و بخشی از شمال مصر به طرف بالا تا حوالی قاهره ، از شرق ، تمامی اردن و بخش عظیمی از عربستان سعودی ، تمامی کویت و قسمتی از جنوب فرات در عراق ، از شمال ، کل لبنان و کل سوریه به اضافه بخش اعظم ترکیه به طرف بالا ( تا دریاچه وان ) و از غرب ، قبرس در سال ۱۹۶۷ میلادی زمانی که خبرنگار آسوشیتد پرس از یکی از سربازان اسرائیلی می پرسد مرزهای کشور اسرائیل تا کجاست ؟

 

سرباز با کمال غرور و خود پسندی پاسخ می دهد : « تا آنجا که قدمم را بگذارم » و با پوتینش به زمین می کوبد. نکته جالب در قانون اساسی اسرائیل ، مشخص نشدن مرزهای جغرافیایی این کشوراست .موضوعی که در هیچ قانون اساسی دیگری نمونه ندارد.


امام خمینی (ره) در سخنرانی ۷/۶/۶۳ می فرمایند : «من کرارا‍ً تذکر داده ام که اسرائیل از نیل تا فرات را از خود می داند ، و شما را غاصب سرزمین های خویش می شمرد . گرچه اکنون جرات اظهار صریح آن را ندارد» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۶۱/۱۰۰۱۱۹۸۴۹)

 

نویسنده:
تعداد بازدید:
764
تاریخ:
1399/03/01
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد