تجربه ماهواره در کشورهای غربی

با نگاهی به اعترافات تلخ مطبوعات و اندیشمندان غرب درخواهیم یافت که ماهواره و آزادی استفاده از آن، چه اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی داشته است. همچنین در کشورهای آسیایی، برای نمونه نوع برخورد کشورهای آسیایی با ماهواره و نیز تجربه یکی از کشورهای استفاده کننده آن و به تبع آن، پیامدهایی که بر روی مردم و اجتماع آن کشور داشته است.

فایده اینگونه مباحث در آن است که خواننده به تجربه‌ای هر چند نسبی از آثار مخرب و ویرانگر ماهواره دست می‌یابد قبل از آن‌که خود در دام این بلای خانمان‌سوز گرفتار آید.

در سال‌های اخیر، برای سردمداران کشورهای سلطه‌گر، خود جهانی کردن فرهنگ غربی، اهمیت بسیار پیدا کرده است. این نظر علاوه بر استفاده از وسایل سیاسی، تبلیغاتی و صنعتی، با نظریه‌های شبه علمی نیز پشتیبانی می‌شود.

مثلا، نظریه دهکده جهانی مک لوهان و امثال آن، با صراحت سعی بر آن دارد که زمینه را برای پذیرش فرهنگ غربی مساعد کرده و از حساسیت‌هایی که ممکن است در مقابل آن ابراز شود، بکاهد.

بنابراین، در اثر این حمله فرهنگی دشمن، مردم در مثبت بودن فرهنگ ملی و دینی خود، نخست دچار شک و تردید شده و باورهایشان را نسبت به کارایی فرهنگ خویش از دست می‌دهند و سپس به تدریج، آماده تمایل و جذب فرهنگ بیگانه، دست کم جنبه‌هایی از آن می‌شوند که همه اینها حاصل برنامه‌های حساب شده ماهواره است.

و اما اگر مردم عزیزمان بدانند که کشورهای مدعی تمدن و فرهنگ غربی، خود در این زمینه در چه ورطه‌هایی از مشکلات از فساد و جنایت و فحشا و همجنس‌گرایی و… گرفتار آمده‌اند و روی هم رفته برای آن‌ها (غربی‌ها) چه نتایج و تبعات خانمان‌سوزی بنابر آمار و اعترافات خودشان داشته است، قطع به یقین نه تنها از آن اعراض کرده بلکه به طور جدی به مخالفت و برخورد با این فرهنگ و مصادیق آن خواهند پرداخت.

نویسنده:
تعداد بازدید:
505
تاریخ:
1395/05/18
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد