۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر

شمش های ساختمانی

 
 
 شمش های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق جدول شماره 1 می باشد.

*شـمش ها با مقطــع 100×100 ، 125×125 ، 130×130 ، 150×150 ، 200×200 ، 250×250 ، 320×250 و 360×250 میلیمتر و از
طول 4 تا 12 متر قابل تولید بوده و در صورت توافق قبلی، تولید بر اساس آنالیز شیمیایی و سایر مشخصات فنی مورد نیاز مشتری امکان پذیر می باشد.
جدول شماره 1: ترکیب شیمیایی انواع مارک ها و مشخصات ابعادی شمش های تولیدی در ذوب آهن اصفهان
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
2093