۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

میلگرد/مفتول

 
*مفتول کلاف ومیلگرد های صنعتی تولیدی ذوب آهن اصفهان مطابق باجداول زیرتهیه و به بازار عرضه می شوند:

جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلاف

جدول شماره (2): ترکیب شیمیایی مفتول کلاف ومیلگردهای صنعتی

 
 جدول شماره (3):خواص مکانیکی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

*شرایط ابعادی و فنی میلگردهای صنعتی با مارک های فولادی مندرج در جداول فوق برای قطر بیش از 14 میلی متر براساس استانداردهای موجود ، درخواستهای مشتریان و توافقات فی مابین تعیین می گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
2752