۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر

میلگرد

 
 
 میلگردهای تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به صورت ساده یا آجدار دردونوع متفاوت دوکی ویکنواخت ومطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 به بازارعرضه می گردند.

  آج دوکی ( مارپیچ جناقی ) آج یکنواخت (مارپیچ جناقی)
 
جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن میلگرد (ساده و آجدار)
 
 
جدول شماره (2): ترکیب شیمیایی میلگردهای تولیدی
- درجوشکاری این میلگردها در زمان مصرف بایستی شرایط پیشگرم مطابق مندرجات استانداردملی ایران بشماره 3132رعایت گردد.

جدول شماره (3): خواص مکانیکی میلگردهای تولیدی
d= قطراسمی نمونه آزمون
*قطر فک خمش تعیین شده در جدول فوق برای انجام آزمونهای تعیین شده در زمان تولید توسط تولیدکننده می باشد و انجام خمکاری میلگرد در زمان مصرف لازم است با تبعیت از آیین نامه بتون ایران صورت پذیرد.

جدول شماره (4): خواص مکانیکی میلگردهای تولیدی
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
2872