۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر

تیرآهن بال باریک شیبدار (IPN)

 
 
 تیرآهن های بال باریک شیبدار تولیدی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3277 و مطابق با استانداردهای DIN1025-1 درمشخصات ابعادی، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10024 در رواداری ها ، EN10025-2 درمشخصات فنی، به شرح زیرمی باشند:

 
 جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و رواداری های تیرآهن بال باریک شیبدار

جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و رواداری های تیرآهن بال باریک شیبدار

جدول شماره (2) اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن بال باریک شیبدار

جدول شماره (3) : آنالیز شیمیایی تیرآهن بال باریک شیبدار

جدول شماره (4) : خواص مکانیکی تیر آهن بال باریک شیبدار
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
1643