۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر

تیرآهن بال پهن موازی(IPB)

 
 
 
 تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن متوسط (I- 5) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران ISIRI 14484 ومطابق با IPB و استانداردهای DIN1025-2 در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ، EN10025-2 درمشخصات فنی، به شرح زیر تولید می‌گردند:

 
 جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسط

  جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسط
 
 تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن سبک ( I-4 ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 13781 ISIRI و مطابق با IPBL و با استانداردهای DIN1025-3 در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ، EN10025-2 درمشخصات فنی، به شرح زیر تولید می‌گردند:
 
 
 جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی سبک

جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن های بال پهن موازی سبک

  جدول شماره (3) : آنالیز شیمیایی تیر آهن های بال پهن موازی

 جدول شماره (4) : خواص مکانیکی تیر آهن های بال پهن موازی
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
2894