۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

ریل ملی

 
 
 انواع ریل های تولیدی از نوع 60E1, 54E1, 46E2 مطابق با استاندارد EN 13674-1 با مشخصات زیر عرضه می گردند
     
Rail profile:46E2
 Rail profile:54E1  Rail profile:60E1
 Mass:46.27kg/m  Mass:54.77kg/m  Mass:60.21kg/m
 Rail Length:12-36m  Rail Length:12-36m  Rail Length:12-36m
 جدول شماره (1) : آنالیر شیمیایی فولاد ریل
 
 جدول شماره (2) : خواص مکانیکی فولاد ریل
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
11128