دریافت فرم

1- فرم مرخصی روزانه آزمایشی

2- فرم مرخصی ساعتی

3- در خواست استراحت

4- فرم تائید کارکرد

5- فرم درخواست ذخیره شدن اضافه کار

6- فرم مجوز اضافه کاری

7- فرم تائید کارکرد توسط مدیر

8- فرم مجوز خروج

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/03
تعداد بازدید:
113
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد