مراحل احراز پست سازمانی

شرایط انتصاب به پست سازمانی :

واگذاری مجموعه ای از وظایف ، فعالیتها و مسئولیتها به کارکنان به عنوان انتصاب به پست سازمانی تلقی شده که با رعایت موارد ذیل امکان پذیر است :

  • بلاتصدی بودن پست سازمانی پیشنهادی.
  • درخواست مافوق سازمانی مربوطه.
  • دارا بودن شرایط احراز پست پیشنهادی شامل: مدرک تحصیلی، تجربه ، مهارت و دانش مرتبط تعیین شده در ساختار سازمانی مصوب، مطابق شناسنامه های شغلی و بر اساس آخرین تغییرات جدول اولویت های حداقل شرایط احراز پست سازمانی.
  • درخصوص پیشنهاد سمت در سطوح سرپرستی و بالاتر و همچنین مشاغل حساس و کلیدی (براساس فهرست تدوین و ابلاغ شده از طرف مدیریت حراست)، ‌معاونتهای مربوطه می بایست حداقل یک ماه قبل، نسبت به ارسال درخواست واگذاری پست سازمانی و معرفی فرد به مدیریت امور اداری، جهت اخذ تأئیدیه های لازم از مراجع ذیربط اقدام نمایند.
  • دارا بودن ویژگیهای جسمی و روحی مناسب برای احراز پست پیشنهادی و اخذ گواهی پزشکی لازم از مرکز طب کار بیمارستان شهید مطهری شرکت.
  • موفقیت در دوره های آموزشی مورد نیاز پست پیشنهادی و صدور گواهینامه مربوطه از طریق مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی.
  • داشتن تأییدیه از مدیریت ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت تصدی تمامی پست های بهره برداری و اجرائی مرتبط با ایمنی.
  • داشتن گواهینامه فنی مهارت مرتبط با پست پیشنهادی در خصوص مشاغل فنی در صورت جایگزینی تجربه به جای تحصیل.
  • درخواست پست سازمانی الزاماً از طریق سیستم اتوماسیون اداری به مدیریت امور اداری ارسال می گردد و خارج از روند مذکور اقدامی در این خصوص متصور نمی باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/03
تعداد بازدید:
1767
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد