مراحل استخدام

در صورت نیاز کارخانه در بکار گیری پرسنل جدید جذب نیرو طبق مقررات زیر انجام می پذیرد:

1- شناسایی و تنظیم لیست مشاغل بلاتصدی مورد نیاز با در نظر گرفتن وضعیت بازنشستگان و طرح های توسعه و ...
2-
اخذ مجوز از مراجع ذیربط
3- عقد قرارداد جهت برگزاری آزمون استخدامی
4- انتشار آگهی استخدامی با ابزارهای رسانه ای مختلف من جمله روزنامه، اینترنت و ...
5-
برگزاری آزمون استخدامی
6- اعلام نتایج
7- کنترل مدارک طبق موارد مندرج در آگهی استخدام
8- معرفی نفرات واجد شرایط به مرکز طب کار
9- انجام مصاحبه تخصصی و اعلام نتایج به امور اداری
10- معرفی جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
11- معرفی به هسته گزینش
12- اخذ تعهدنامه محضری
13- شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز
14- تشکیل پرونده نهایی و ورود اطلاعات در سیستم و معرفی به حراست و قسمت مربوطه
15- جذب پذیرفته شده در شغل برنامه ریزی شده

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/03
تعداد بازدید:
1106
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد