اداره حقوق و مزایا
اهم وظایف این اداره شامل موارد زیر می باشد:
 1. برقراری حقوق ومزایای پرسنل
 2. تهیه وتنظیم قرار داد پرسنل جدید الاستخدام
 3. برقراری عائله مندی
 4. صدور حکم حقوقی
 5. ارسال احکام بازنشستگی به صندوق بازنشستگی فولاد
 6. بررسی سوابق جبهه
 7. بررسی گروههای جبهه و جانبازی - اسارت - فرزندان شهداء
 8. پیگیری شکایات بازنشستگان
 9. تهیه و تنظیم قرارداد پرسنل قرار داد معین کار
 10. بررسی و تحلیل وضعیت حقوقی پرسنل و ارائه پیشنهادات لازم
 11. ایجاد گزارش های لازم جهت تصمیم سازی برای مراجع مختلف
 12. تدوین بودجه سالیانه و کنترل بودجه مربوطه
 13. تایید پرداخت حقوق پرسنل به صورت ماهیانه
 14. ارسال گزارشات لازم جهت مدیریت های مختلف برای ارائه خدمات مورد نظر
 15. کنترل حضور و غیاب کارکنان شرکت
 16. برقراری حق شیفت پرسنل
 17. انجام امور مرخصی ها (استحقاقی – معذوریت ها – مرخصی بدون حقوق- مرخصی زایمان – مرخصی تحصیلی )
 18. گزارش غیبت های کارکنان به دادگاه اداری
 19. جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل و ارسال به سیستم حقوق
 20. محاسبه مانده مرخصی کارکنان و پرداخت ذخیره مرخصی
 21. محاسبه و برقراری کسرکار جانبازان
 22. محاسبه و برقراری کسرکار قانون پرستاران
 23. ثبت سوابق شیفت پرسنل در ERP
 24. تهیه اصلاحیه های کارکرد پرسنل
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/01
تعداد بازدید:
972
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد