اداره دبیر خانه و بایگانی
اهم وظایف این اداره به شرح زیر می باشد:
  1. صدور نامه ها به خارج از شرکت
  2. دریافت نامه های وارده به شرکت
  3. بایگانی مدارک پرسنل در پرونده
  4. صدور گواهی اشتغال بکار
  5. ارسال نامه های اداری از طریق اتوماسیون اداری
  6. تایپ نامه های شرکت
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/01
تعداد بازدید:
682
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد