اداره خدمات کارکنان
اهم وظایف این اداره به شرح زیر می باشد:
  1. صدور احکام ماموریت های داخل و خارج از کشور
  2. ابلاغ و اجرای آرای هیئت های بدوی و تجدید نظر کارکنان
  3. معرفی پرسنل دارای محدودیت جهت کمیسیونهای پزشکی
  4. امور مربوط به فسخ قرارداد – تعلیق خدمت
  5. امور مربوط به بیمه عمر و حوادث پرسنل
  6. درخواست صدور و ابطال دفترچه های خدمات درمانی برای پرسنل و افراد تحت تکلف آنان
  7. صدور مرخصی های بدون حقوق و مرخصی های تحصیلی
  8. اعزام پرسنل بیمار بازنشسته و افراد تحت تکلف آنان به تهران و شهرستان های مجاور
  9. تهیه لوایح دفاعیه و حضور در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/01
تعداد بازدید:
715
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد