۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
درباره بومی سازی
بومی سازی در ذوب آهن با هدف بومی سازی در این مجتمع عظیم صنعتی و بهره گیری از توان فنی و تخصصی شرکت های داخلی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ، نمایشگاه مجازی بومی سازی برروی وب سایت ذوب آهن اصفهان قرار می گیرد.
مدیریت پژوهش و بومی سازی : 6013-0315257
مدیریت سفارشات: 2844 - 0315257
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/31
تعداد بازدید:
701