۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر

کمیته های تخصصی شرکت

شرح کمیته

رئیس کمیته / عضو

کمیته حسابرسی

علی احمدیان (رییس کمیته)

سعید عبودی (عضو)

حمزه وکیلی (عضو)

سید جواد کیا(عضو)

زهیر شیرین(عضو)

امیر حسین ذاکری (دبیر کمیته)

کمیته انتصابات

علی احمدیان (رییس کمیته)

احسان دشتیانه(عضو)

مهدی بهرامی(عضو)

حسین ایروانی(دبیر کمیته)

کمیته ریسک

مرتضی یزد خواستی(رییس کمیته)

احمد سلیمی(عضو)

شکراله فائز(عضو)

کیانوش کیانپور(دبیر کمیته)

کمیته جبران خدمات

منصور یزدی زاده (رییس کمیته)

احمد سلیمی(عضو)

احمد اکبری (عضو)

مهدی بهرامی (عضو)

سید اکبر موسویان(دبیر کمیته)

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/05
تعداد بازدید:
2767