۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر

پست الکترونیک

قابل توجه کاربران ایمیل سازمانی
 با توجه به ارتقاء و جایگزینی زیرساخت ایمیل سرور با نرم افزار جدید که از تاریخ 1400/3/1 انجام می پذیرد از کاربران گرامی ایمیل خواهشمندیم جهت استفاده، در هنگام ورود و احرازهویت به موارد ذیل توجه فرمایید:
1- نحوه ورود به ایمیل همانند قبل از طریق پایگاه اطلاع رسانی داخلی کارخانه و وب سایت esfahansteel.ir ، قسمت پست الکترونیک قابل استفاده و در دسترس کاربران گرامی می باشد.
2- *کاربرانی که دارای کد پرسنلی شرکت هستند هنگام ورود به سیستم و احرازهویت، در قسمت نام کاربری (User Name) به جای درج آدرس ایمیل شماره پرسنلی خود را وارد نمایید( پرسنلی بایستی در قالب 7 کاراکتر وارد شود، بنابراین همکارانی که کد پرسنلی آنها کمتر از 7 رقم است از سمت چپ به تعداد کسری عدد صفر وارد کنند به طور مثال: 0441234 )
3- کاربرانی که کد پرسنلی ندارند،نظیر اعضاء محترم هیات مدیره و پیمانکاران از نام ایمیل آدرس همانند قبل استفاده نمایند.
4- برای ایمیل های سازمانی که به صورت مشترک در مدیریت ها استفاده میشود نیازی به وارد کردن شماره پرسنلی نیست و نام ایمیل آدرس سازمانی همانند قبل وارد گردد.
5- رمز عبور کلیه کاربران جهت استفاده بدون هیچگونه تغییر و همان رمز ورود قبلی میباشد.
6- پس از احراز هویت در صورت نیاز به تنظیم زمان، بایستی time zone بر روی (UTC+03:30)Tehran تنظیم و سپس بر روی گزینه Save کلیک نمایید.
7- در ایمیل سرور جدید پوشه Junk Email معادل همان پوشه Spam و پوشه Deleted Items معادل همان پوشه Trash ، در ایمیل سرور قدیم میباشند.
پس از ورود به ایمیل خود در صورت مشاهده هر گونه مشکل با کارشناسان پشتیبانی مرکز 116 تماس حاصل نمایید.
* قابل توجه کاربران محترمی که با شماره پرسنلی وارد میشوند ، نام ایمیل آدرس هیچگونه تغییری نکرده و فقط جهت احراز هویت هنگام ورود به سیستم به جای نام ایمیل از شماره پرسنلی استفاده میشود.

مدیریت فناوری اطلاعات
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/01
تعداد بازدید:
8444