۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

فولاد سازی

 
 هدف اصلی این بخش تبدیل چدن مذاب به شمش فولادی با آنالیز و ابعاد مناسب جهت ارسال به کارگاههای نورد می باشد.این واحد دارای 3 کارگاه اصلی می باشد.
1- کارگاه کنورتور و میکسر
هدف اصلی در کارگاه کنورتور و میکسر جذب چدن مذاب ارسالی از کوره بلند و تبدیل آن به فولاد مذاب با آنالیـز و شرایط منـاسب جهت ریخته گری میباشد. این کارگاه شامل قسمت های اصلی زیر می باشد:
- دو دستگاه میکسر هر کدام به ظرفیت 1100 تن
- سه دستگاه کنورتور اکسیژنی هر کدام به ظرفیت اسمی 130 تن
- دو دستگاه کوره پاتیلی(LF)
- یک دستگاه گاززدایی (VD)
2- کارگاه ریخته گری مداوم
وظیفه این کارگاه تبدیل فولاد مذاب به شمش فولادی با ابعاد و شرایط کیفی مورد درخواست واحد مهندسی نورد(و یا حوزه فروش) می‌باشد. این کارگاه شامل پنج ماشین ریخته گری که مجموعاً دارای ظرفیت تولید 3،600،000 تن در سال می باشد.

3- کارگاه آماده سازی شمش
پس از تولید در کارگاه ریخته گری، شمش ها وارد کارگاه شمش می گردد. مهمترین وظیفه کارگاه شمش، انبار کردن شمشهای ریخته گری شده ، بازرسـی و کنـترل شمش ها، آماده سازی آنها با کیفیت مطلوب و اندازه های مورد درخواست مهندسی نورد (یا فروش) و بارگیری جهت ارسال به مهندسی نورد (یا فروش) می باشد.
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/13
تعداد بازدید:
10920