۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

کوره بلند

 
هدف اصلـی بخش کـوره بلند تولیـد چدن مذاب جهت استفـاده در بخش فولادسـازی مـی باشد. کـارگـاه های اصلی این بخش عبارتند از:
1- کارگاه کوره بلند
در فرآیند تولید چدن در کوره بلند، مواد اولیه شامل سنگ آهن، آگلومره (کلوخه)، پلت (گندله)، کک و کمک ذوب ها از دهـانه کوره شـارژ و هـوای غنی شده با اکسیژن به همراه دیگر کمک سوخت ها (گاز طبیعی، مازوت) از طریق دمنده ها (فورم ها) به درون کوره دمیده می شوند. چدن تولید شده درقسمت بوته کوره جمع آوری وبه تناوب تخلیه می گردد.
مذاب خارج شده از بوته کوره بلند (مخلوط چدن و سرباره) به دلیل اختلاف جرم حجمی زیاد چدن و سرباره در هنگام حرکت در جوی های مذاب از یکدیگر جدا شده و در پاتیل های مخصوص حمل چدن و سرباره تخلیه و توسط لوکوموتیو به ترتیب به بخش فولادسازی (یا چدن ریزی ) و کارگاه دانه بندی سرباره ارسال می گردند. این کارگاه شامل:
- کوره بلند شماره 1 با ظرفیت سالیانه 800،000 تن چدن مذاب که در سال 1391 پس از انجام پروژه بازسازی و مدرنیزاسیون ، مجدداً در مدار تولید قرار گرفت و در حال حاضر در مرحله پایانی تعمیرات اساسی می باشد.
- کوره بلند شماره 2 با ظرفیت سالیانه 1،400،000 تن چدن مذاب که در سال 1392 پس از انجام پروژه بازسازی و مدرنیزاسیون ، مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
- کوره بلند شماره 3 با ظرفیت سالیانه 1،400،000 تن چدن مذاب که در سال 1388 راه اندازی و بهره برداری شد .
2- کارگاه سرباره :
سرباره مذاب ارسالی به این کارگاه به سرباره جامد دانه بندی شده تبدیل وبعنوان ماده اولیه درکارخانجات سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.
3- کارگاه چدن ریزی:
جهت تولید شمش چدن جامد با آنالیز و مشخصات مورد نظر از دو دستگاه ماشین چدن ریزی در این کارگاه استفاده می شود.
4- کارگاه تأسیسات بونکرها :
جهت ذخیره سازی مواد اولیه وارسال به کوره بلندها

5- کارگاه تعمیر پاتیل

ضمناً به منظور صرفه جویی در مصرف کک کوره های بلند پروژه تزریق پودر ذغال( PCI ) در حال اجراست که به زودی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/13
تعداد بازدید:
11319