۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

آگلومراسیون

 
وظایف اصلی این بخش عبارتنداز:
- ذخیره سازی و ارسال مواد اولیه جهت واحدهای مختلف تولیدی
- تولید آگلومره مطابق با شرایط فنی، جهت مصرف در بخش کوره بلند
- تولید آهک پخته جهت مصرف در بخش فولادسازی و آگلومراسیون
-تولید آهن اسفنجی جهت مصرف در بخش فولادسازی و فروش
این بخش شامل قسمت های زیر می باشد
1- انبار موادخام :
کلیـه مواد مصرفـی در خط تولید به جز زغـال سنگ (که مستقیمـاً در سیلوهـای بخـش کک سـازی ذخیره می شـود)، به وسیله واگـن یا کامیـون از معادن به انبـار مواد خام وارد می شوند. این واحد دارای 18 سکو با ظرفیت هر سکو 85-75 هزار تن و دارای وظایف اصلی ذیل می باشد :
الف ) دریافت مواد اولیه مناسب از نظر کمی و کیفی و ذخیره سازی آن ها.
ب ) همگن کردن مواد.
ج ) ارسال مواد به واحدهای مصرف کننده.

2- کارگاه بونکرهای مواد آماده :

جهت دریافت مواد اولیه،خردایش وارسال آن به ماشین های پخت آگلومره


3- کارگاه پخت :
در فرآیند تولید آگلومره، از مخلوط کردن چندین نوع ماده ریزدانه مختلف با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت که در پروسه های دیگر به عنوان مازاد تلقی می گردند مانند سنگ آهن ریزدانه، کک ریزه و... . پس از مرطوب کردن، همگن کردن و عبور دادن آن ها از کوره پخت، ماده ای جدید با ترکیب شیمیایی یکنـواخت به وجود می آید که به آن آگلومره (کلوخـه) مـی گویند. این کارگاه شامل :

- آگلوماشین های شماره 1 و2و3 هرکدام به ظرفیت سالیانه 800،000 تن آگلومره که درسال 1391 بطور کامل نوسازی ومدرنیزه شدند.
- آگلوماشین شماره 4 باظرفیت سالیانه2،400،000 تن آگلومره که درسال 1390 راه اندازی و بهره برداری گردید.

4- کارگاه تولید آهک :
تولیدات آهک پخته جهت مصرف در بخش فولادسازی و آگلومراسیون در این کارگاه ها تولید می گردد. مازاد آهک پخته تولیدی نیز به فروش می رسد. کارگاه آهک دارای 2 واحد کوره دوار (پلی زیوس) با ظرفیت سالانه هر کدام 145 هزار تن ، 2 واحد کوره عمودی با ظرفیت سالیانه هر کدام 45 هزار تن و 2 واحدکوره عمودی دبل شافت می باشدکه با ظرفیت سالیانه هرکدام 100،000تن درسال 1392به بهره برداری رسیده است.

5- واحد احیاء مستقیم (قائم):
در این روش ابداعی تولید آهن اسفنجی بر خلاف روشهای معمول، رفورمر وجود ندارد و گاز احیایی در اثر سوختن ناقص گاز طبیعی در رآکتور تولید می شود. دراین فرآیند، گندله توسط گاز احیایی تولید شده توسط رآکتور، به آهن اسفنجی تبدیل می گردد. آهن اسفنجی تولید شده در این کارگاه جایگزین بخشی از قراضه مورد نیاز بخش فولادسازی در کنورتور شده و مازاد آن به فروش می رسد.
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/23
تعداد بازدید:
10240