۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

استراتژی های کلان شرکت تا سال 1399

منظر BSC عنوان استراتژی
مالی استفاده بهینه از منابع و قابلیتهای سازمان  
افزایش بهره وری و رقابت پذیری
مشتریان تقویت و توسعه بازاریابی و فروش  
تقویت اعتبار و برند شرکت
فرآیندهای داخلی     تامین بموقع ، کیفی و اقتصادی مواد اولیه ، قطعات و خدمات
تقویت نظام کنترل موجودی و سفارشات اقتصادی
افزایش تولید و بهره وری از ظرفیت های موجود با تمرکز بر محصولات صنعتی
مدیریت بهینه مصارف مواد و حامل های انرژی
بهبود نگهداری و تعمیرات تجهیزات
حضور موثر در بازار های هدف صادراتی
بهینه سازی و توسعه ظرفیت تولید با تمرکز بر تولید محصولات صنعتی
بازسازی و یهسازی تجهیزات موجود با استفاده از تکنولوژی های جدید
تقویت نظام کنترل و انجام اقدامات اصلاحی و تحقیقاتی
مدیریت بهینه منابع مالی و دارایی ها
یادگیری و رشد  توانمندی و ارتقای شایستگی کارکنان
ارتقای سطح انگیزش و مراقبت از کارکنان
تقویت و یکپارچه سازی نظام های مدیریتی و مشارکتی
ارتقای سطح فرهنگی رفتاری و حمایت همه جانبه خانواده ها
ایجاد هم افزایی در فعالیت های فرهنگی و مذهبی
پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی کارکنان و خانواده ها
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/13
تعداد بازدید:
3339