۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ فروردين

تماس با ما

لیست تلفنهای دفاتر مدیران شرکت

تذکر: برای تلفنهای داخل شرکت کد و پیش شماره0315257 و خطوط اصفهان کد 031 را شماره گیری فرمایید
 

حوزه مدیر عامل و معاونین شرکت

تلفن تماس

عنوان

1755- 03133325188

مدیر عامل

3420-3797

معاون برنامه ریزی و توسعه

2194-3616-2058-3320036

معاون بهره برداری

3528-3391

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

3769-4829

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی

2049-3636

معاون مالی و اقتصادی

03136278806-03136240031-03136240032

معاون بازاریابی و فروش

4732-4731-4730

معاون خرید

حوزه مدیر عامل

1755-4380

مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای

03133324974-3415-1733

مدیر روابط عمومی

4890-2698

مدیر امور حقوقی

2140-2148-2144

مدیر حراست

4712

کمیسیون معاملات

2599-2557

مدیر حسابرسی داخلی

4380-1755

دبیر هیئت مدیره

03132201870-03132222949-03132227004

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی

حوزه معاونت بهره برداری

2220-2200

مدیر هماهنگی امور مهندسی بهره برداری

2220-2200

مدیر هماهنگی امور تولید

2172

مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید

3367-3372-3360

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی

3260-3259

مدیر کوره بلند

2401

مدیر نسوز

7011-7008-7009-7007

مدیر فولادسازی

8585-8545

مدیر آگلومراسیون

1855-2710-3984-2720

مدیر مهندسی کل نورد

2137-2135

مدیر مهندسی آبرسانی

2128-2130-2126

مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت

2110-3484-2131-2132

مدیر مهندسی تولید و توزیع برق

3688-3344

مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات

7004-7006

مدیر راه آهن و ترابری

2898-4305-1244-2070

مدیر مهندسی نگهداری وتعمیرات راه و ساختمان

2879-2889

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات

حوزه معاونت مالی و اقتصادی

6211-6210

مدیر املاک

2050

مدیر مالی

2263

مدیر حسابداری عمومی

2697

مدیر برنامه ریزی اقتصادی و حسابداری صنعتی

2034

مدیر راهبری شرکتها ، امور مجامع و سهام

3638

مدیر خدمات مالی و بیمه

حوزه معاونت خرید

2241

مدیر خرید خارجی

229-2228

مدیر خرید خدمات قراردادهای بازرگانی

4669-2844

مدیر سفارشات و کنترل کالا

8810-8873-03133325130

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی

2206-2223

مدیر خرید تجهیزات

2969

مدیر خرید مواد مصرفی

حوزه معاونت بازاریابی و فروش

03136240031

مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار

03136275295

مدیر بازاریابی و فروش داخلی

03136289229

مدیر بازاریابی و صادرات

03136289228

03136278815

03136240035فکس

4086-4092

مدیر پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل

حوزه معاونت سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت

3394-1877

مدیر امور اداری

8824-2052

مدیر سازماندهی و روش ها

4395-1400

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

3915-8832

سرپرستی امور شهدا ، جانبازان و ایثارگران

حوزه معاونت پشتیبانی و خدمات اجتماعی

4266-4373-4313

مدیر خدمات و امور رفاهی

2268-2269

مدیر ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

4349

مدیر امور شهری و پسماند

حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه

3639

مدیر مهندسی پروژه های فرایندی

6013

مدیر تحقیق و توسعه

3194-3193

مدیر آزمایشگاه مرکزی

3900-2083

مدیر کیفیت فراگیر

2695

مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع

2276

مدیر مهندسی پروژه ها ی پشتیبانی و تاسیسات جانبی

147-4449

مدیر فناوری اطلاعات

6025-6080

مدیر فنی و  پشتیبانی اجرای پروژه ها

6025-6080

مدیر اجرایی پروژه ها

2166

مدیر خرید تجهیزات و قراردادهای توسعه

3633-3706

مدیر هماهنگی امور مهندسی و نظارت

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/15
تعداد بازدید:
5625