۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي

اعضای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان

علی احمدیان
رئیس هیات مدیره
منصور یزدی زاده
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
مرتضی یزد خواستی
عضو هیات مدیره
محسن زیوه
عضو هیات مدیره
مهرداد تولائیان
عضو هیات مدیره
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/18
تعداد بازدید:
5758