۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

اعضای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان

 

 
مهدی کوهی

نائب رئیس و مدیرعامل

 

 

 

 

 
 
احمد زمانی گندمانی

رئیس هیات مدیره

 

 

 

 

 
 
مهرداد تولائیان

عضوهیات مدیره

 

 

 

 

 
 
مجید کریمی ریزی 

عضو هیات مدیره

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/01
تعداد بازدید:
25717