۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ فروردين

اعضای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان

مهدی کوهی

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 

 

ایرج رخصتی

نائب رئیس

 

 

مهرداد تولائیان

عضوهیات مدیره

 

 

محسن زیوه

عضو هیات مدیره

 

 

مجید کریمی ریزی 

عضو هیات مدیره

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/22
تعداد بازدید:
19256