۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تحقيق و بررسي در مورد آگلومره برگشتي موجود در انبار شمالي و تبديل آن به دانه بندي مناسب جهت مصرف در كوره بلند
بروزرسانی:
1399/09/30
تعداد بازدید:
143