۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
مطالعه و بررسی روشهای مختلف آبياری در توسعه فضای سبز کارخانه با توجه به شرايط اقليمی آب و هوايی,کيفيت آب, خاک و تنوع و قدمت گونه های گياهی
بروزرسانی:
1399/09/30
تعداد بازدید:
76