۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تعيين مشخصات پارچه مناسب براي لباس كار مشاغل مختلف از قبيل لباس كارهاي معمولي، جوشكاري و آتشكاري (از نقطه نظر نساجي و علوم الياف)
بروزرسانی:
1399/09/30
تعداد بازدید:
1355