۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
شناسائي راه كارهاي معقول و قانوني نحوه پرداخت كسورات قانوني و ماليات هاي متعلقه به نحوي كه از منابع درآمدي شركت بيش از يك بار ماليات پرداخت نگردد
بروزرسانی:
1399/09/30
تعداد بازدید:
84