۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
روابط عمومي
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
زیستن در جهانی که سراسر پیوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بیش از پیش اهميت بخشيده است .روابط عمومي به ارتباط جهت شناخت منافع ، علايق ، آرزوها و انتظارات و ويژگيهاي فرهنگي کارکنان داخلي و مرتبطين خارج از شرکت مي پردازد. اين امر زمينه ساز تصميم گيري صحيح ، دقيق و تنظيم سياستهاي کلان راهبردي شرکت است .
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت خود می کوشد تا با برقراری ارتباط ، تفاهم و پشتيباني کساني را که با آنان سروکار دارد به دست آورد . دريافت اطلاعات و نشرآن از مهمترين عملکردهاي روابط عمومي است که چهره و اعتبار شرکت را نزد مشتريان و مخاطبان افزون مي کند . از سوي ديگر نياز و خواسته خريداران و پيام مخاطبان را به توليد کننده باز خورد مي دهد .
روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار و بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرشها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلتهايي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابرازعقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران را رشد و توسعه دهد.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان از طریق بسترهای ارتباطی شناخته شده و با به کارگیري ابزار و فن آوري روز ، سعي در انتقال پيام مفاهيم مي نمايد .
 
پل ارتباطی ما
تلفن دفتر مدیریت : ۳۴۱۵ ، ۰۳۱۵۲۵۷ ، ۳۳۳۲۴۹۷۴ - ۰۳۱
ارتباطات رسانه ایی و نشریات : ۴۹۳۶ ، ۴۹۴۷ ، ۴۹۷۸ ، ۲۵۷۴۹۴۵-۰۳۱۵
امور فرهنگی و تشریفات:‌ ۴۹۷۶ ، ۲۵۷۴۹۴۴-۰۳۱۵
افکار سنجی و پاسخ گویی به ذینفعان : ۴۹۴۰ ، ۱۰۴۱ ، ۲۵۷۲۲۲۲-۰۳۱۵
تبلیغات و برند : ۲۲۸۳ ،۴۹۴۸ ، ۴۹۴۹ ، ۲۵۷۲۲۵۹-۰۳۱
مستند سازی و امور سمعی و بصری : ۲۵۷۴۹۳۷-۰۳۱۵
دبیرخانه : ۴۹۷۹ ، ۲۵۷۴۹۴۶-۰۳۱۵
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۳۱۹۷
 
 
 
 
پست الکترونیکی :‌
info@esfahansteel.ir
relations@esfahansteel.ir
ارتباط با تلفنخانه : ۲۵۷۳۳۳۳-۰۳۱۵
 
 
 
  مدیریت رو ابط عمومی:
 
 دکتر امیرحسین پرورش
 
معاون مدیر روابط عمومی :
 
مجید مرادیان
ایمیل : moradian@esfahansteel.ir - majidmoradian@gmail.com -rp.m۷۶۸۲@yahoo.com

 
 
بروزرسانی:
1402/06/19
تعداد بازدید:
15591