۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
روابط عمومی
روابط عمومي ذوب آهن اصفهان
زيستن در جهاني که سراسر پيوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بيش از پيش اهميت بخشيده است .روابط عمومي به ارتباط جهت شناخت منافع ، علايق ، آرزوها و انتظارات و ويژگيهاي فرهنگي کارکنان داخلي و مرتبطين خارج از شرکت مي پردازد. اين امر زمينه ساز تصميم گيري صحيح ، دقيق و تنظيم سياستهاي کلان راهبردي شرکت است .
روابط عمومي ذوب آهن اصفهان در راستاي مسئوليت خود مي کوشد تا با برقراري ارتباط ، تفاهم و پشتيباني کساني را که با آنان سروکار دارد به دست آورد . دريافت اطلاعات و نشرآن از مهمترين عملکردهاي روابط عمومي است که چهره و اعتبار شرکت را نزد مشتريان و مخاطبان افزون مي کند . از سوي ديگر نياز و خواسته خريداران و پيام مخاطبان را به توليد کننده باز خورد مي دهد .
روابط عمومي در حقيقت شبکه هوشيار و بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطي آن با افکار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرشها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلتهايي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابرازعقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران را رشد و توسعه دهد.
روابط عمومي ذوب آهن اصفهان از طريق بسترهاي ارتباطي شناخته شده و با به کارگيري ابزار و فن آوري روز ، سعي در انتقال پيام مفاهيم مي نمايد .
 
پل ارتباطي ما
تلفن دفتر مدیریت : 3415 ، 0315257 ، 33324974 - 031
ارتباطات رسانه ایی و نشریات : 4936 ، 4545 ، 4947 ، 4978 ، 2574945-0315
امور فرهنگي و تشريفات:‌ 4976 ، 2574944-0315
افكار سنجي و پاسخ گویی به ذینفعان : 4940 ، 1041 ، 2572222-0315
تبلیغات و برند : 2283 ،4948 ، 4949 ، 2572259-031
مستند سازي و امور سمعي و بصري : 2574937-0315
دبيرخانه : 4979 ، 2574946-0315
سامانه پیامکی 300073194
 
پست الكترونيكي :‌
info@esfahansteel.ir
relations@esfahansteel.ir
ارتباط با تلفنخانه : 2573333-0315
 
 
مديريت روابط عمومی:
 
 
 
 مدیر
 حمید سرال فریدنی
تلفن دفتر: 3415 ، 0315257 ، 33324974 - 031
ايميل : h.saral290@gmail.com
 
 
معاون مدیر
مجید مرادیان
تلفن دفتر: 3415 ، 0315257 ، 33324974 - 031
ایمیل : Majidmoradian@gmail.com
 
 
 
 
 
 
بروزرسانی:
1401/05/22
تعداد بازدید:
11560