۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
مدیریت تحقیق و توسعه
تماس با ما :
آدرس : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن اصفهان - شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – ساختمان رسالت - مدیریت تحقیق و توسعه
تلفن : 52576020-031 ، 52576013-031 دورنگار : 03152576097
پست الكترونيك :r&d@esfahansteel.ir
 
اعضای جدید شورای عالی تحقیقات:
دکتر شاهین هیات علمی دانشگاه اصفهان- عضو شورا
دکتر صمدی هیات علمی دانشگاه اصفهان -عضو شورا
دکتر فروزان هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو شورا
دکتر میرباقری هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر- عضو شورا
مهندس یزدی زاده مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان- ریاست شورا
مهندس نصر معاون برنامه ریزی و توسعه - نایب رئیس شورا
مهندس تولائیان معاون بهره برداری- عضو شورا
مهندس تقی یار رئیس کمسیون معاملات -عضو شورا
شورا مهندس شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه – عضو و دبیر
 
مدير تحقیق و توسعه :
مرتضی شیرین پرور: فوق لیسانس مهندسی مواد
پست الكترونيك :mo_shirinparvar@esfahansteel.ir
 
سرپرستی ها :
سعید جعفری - سرپرست تحقیق و توسعه گروه فناوری و خدمات مهندسی
رضا مولايي - سرپرست تحقیق و توسعه گروه فرآيند
رسول قربعلي - سرپرست تحقيق و توسعه گروه انرژِی و محیط زیست
مجيد رفيعي - سرپرست تحقيق و توسعه گروه پشتيباني، منابع انسانی، مالی و بازرگانی
 
اهداف :
- بهبود شرايط زيست محيطی
- كاهش ضايعات و دستيابی به فرآيند بازيافت آنها
- ارتقاء كيفيت محصولات توليدی
- بهبود فرآيندهای توليد
- حل مشكلات خط توليد
- كاهش هزينه های توليد از طريق اصلاح فعاليت ها و بهبود روشها
- افزايش بهره وری
- كاهش مصرف انرژی
- شناسايی بازار مصرف و ايجاد بازارهای جديد
- تغيير و اصلاح و گسترش الگوی مصرف محصولات فولادی
- مطالعه وبررسی و توصيه برنامه های توسعه كمی و كيفی كارخانه
- بهبود نظام برنامه ريزی منابع انسانی
- ارتقاء سطح علمی كاركنان و آگاهی از دانش و فن آوری روز در صنعت فولاد
بروزرسانی:
1401/02/25
تعداد بازدید:
13000