۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 315 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
شماره مناقصه موضوع تاریخ فروش اسناد مهلت ارائه پیشنهاد
K40107 تجدید مزایده K40107 فروش حدود 1.000.000 تن لجن(غبار مرطوب) آگلومراسیون و حدود 200.000 تن لجن (غبار مرطوب)کنورتور آغشته به ناخالصی واقع در سایت هواشناسی 1401/09/13 1401/09/20 1401/09/14
k40106 تجدید مزایده K40106-فروش حدود 20.000 تن شالاکه و حدود 4.500 تن خرسک موجود در انبار 35 1401/09/13 1401/09/20 1401/09/14
تجدید برخی از ردیف های مزایده K40105 تجدید مزایده K40105، فروش 14 ردیف اقلام انبار اسقاط 1401/08/28 1401/09/02 1401/08/28
k40107 فروش حدود 1.000.000 تن لجن(غبار مرطوب)آگلومراسیون و حدود 200.000 تن لجن(غبار مرطوب) کنورتور آغشته به ناخالصی واقع در سایت هواشناسی 1401/08/15 1401/08/25 1401/08/15
k401/04 تجدید مزایده فروش حدود 375 تن انواع سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل و ضایعاتی مختلط، با هسته مسی، آلومینیوم و ... با روکش لاستیکی، پلاستیکی، ورق گالوانیزه، سرب، قیر و ... همراه با قرقره های چوبی، فلزی، پلاستیکی و ... موجود در انبار روباز اسقاط که بصورت کف روب تحویل میگردد 1401/08/04 1401/08/11 1401/08/03
تجدید k40106 فروش حدود 20.000 تن شالاکه و 4.500 تن خرسک موجود در انبار 35 1401/07/30 1401/08/04 1401/07/30
k40105 فروش اقلام انبارهای اسقاط، مستعمل و راکد 1401/08/01 1401/08/11 1401/07/30
K401/06 فروش 20000 تن شالاکه و 4500 تن خرسک موجود در انبار 35 1401/07/18 1401/07/27 1401/07/18
k401/04 : فروش حدود 300 تن انواع سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل و ضایعاتی مختلط، با هسته مسی، آلومینیوم و ... با روکش لاستیکی، پلاستیکی، ورق گالوانیزه، سرب، قیر و ... همراه با قرقره های چوبی، فلزی، پلاستیکی و ... 1401/06/6 1401/6/16 1401/06/06
k401/03 فروش حدود 5000 تن ته تاندیش شکسته شده ذوب آهنی (تمدید) 1401/04/11 1401/05/01 1401/04/11
k401/01 فروش اقلام اسقاط، مستعمل و راکد 1401/02/15 1401/03/02 1401/03/02
K400/03 فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی انبار اسقاط 1400/11/16 1400/11/23 1400/11/16
k400/02 تمدید مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد جهت فروش اقلام مستعمل موجود در انبار 32 1400/04/22 ساعت 13 مورخ 1400/5/11 1400/05/09
k400/01 تمدید مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد جهت فروش اقلام اسقاط موجود در انبار 36 1400/04/22 ساعت 13 مورخ 1400/5/11 1400/05/09
شماره مزایده موضوع مزایده 1399/07/12 1399/07/06 1399/07/22
k9910 فروش 1800 عدد لانس سوخته دمش ازت ضایعاتی 1399/06/03 1399/06/16 1399/06/03
k9909 فروش 24 ردیف اقلام انبار 14 1399/06/03 1399/06/16 1399/06/03
k9908 فروش اقلام انبار راکد 1399/06/03 1399/06/16 1399/06/03
980707 F1 اجاره واحد توليد آهن اسفنجي(طرح قائم 2)(تجديد) 1399/03/15 1399/03/26 1399/03/15
k9907 فروش 32 ردیف اقلام راکد انبار 14 (k9907) 1399/03/11 1399/03/24 1399/03/11
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>