۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن

مرکز آموزش علمی کاربردی

اهم وظایف و اقدامات اداره آموزشهای علمی کاربردی :

جذب و تربیت دانشجو در مقطع کاردانی در رشته های زیر :

کاردان فنی ابزاردقیق

کاردان فنی جوش

کاردان فنی مکانیک – ماشین ابزار

جذب و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی رشته های زیر :

مهندسی فناوری بازرسی جوش

مهندسی فناوری کنترل – ابزاردقیق

مهندسی فناوری مکانیک – ماشین ابزار

کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت و محیط زیست صنایع ( HSE)

پذیرش کارآموزان و هنرجویان از سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی

 

     سرپرست مرکز علمی کاربردی :سعید ایرانپور
 
           تلفن تماس : 03152573386

                                           

کارمندان مرکز:

سید رسول عطائی کارشناس اجرای آموزشهای عمومی -تلفن تماس : 03152574356

سمیه باقری  کارشناس - تلفن تماس : 03152578854

آقای مختاری(خدمات)


تاریخ به روز رسانی:
1400/11/30
تعداد بازدید:
3665