۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن

اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش

اهم وظایف و اقدامات اداره برنامه ریزی و هماهنگی

تدوین استاندارد آموزشی مشاغل براساس اهداف و استراتژی ها، قوانین و مقررات ، خط مشی سیستم های مدیریتی شرکت، شرح شغل ، نظر سرپرستان بلافصل، نظر متخصصان داخلی و بیرونی

استخراج دوره های فرایندی مدیریتها در قالب طرح مسئله

تدوین تقویم آموزشی با توجه به ظرفیت اجرا، اولویت کمبودهای آموزشی شاغلین و محدودیت اعلام شده توسط مدیریتها

برنامه ریزی واجرای آموزشهای استاد شاگردی(OJT) توسط مافوق سازمانی شاغل به منظوراستفاده از دانش ضمنی وظرفیتهای موجود

ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان بمنظور حصول اطمینان از وجود شاغلین ماهر و مجرب موردنیاز مشاغل خط تولید

طراحی سمینارهای آموزشی از جمله :

برنامه ریزی و اجرای سمینارهای نگرشی

سمینارهای سلامت و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کارکنان

آموزشهای فرهنگی و اجتماعی با محوریت موضوعات آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری ، قرآن و معارف ، فضای مجازی و پیشگیری از اعتیاد

ماموریتهای آموزشی خارج از شرکت شامل :

دوره های تخصصی که امکان برگزاری در داخل شرکت وجود ندارد

سمینارها، ‌همایش ها، کنفرانسها و نمایشگاههای ملی و بین المللی

بازدید از شرکتها و صنایع مشابه بمنظور الگوبرداری

پیاده سازی نرم افزار جامع فرایند آموزش

      

سرپرست اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش 

                      تلفن تماس : 03152572903
 
 
کارشناسان آموزش:

1-عباس نیکبخت کارشناس نیازسنجی آموزشی- تلفن تماس :4077

2-عباس حفیظی کارشناس برنامه ریزی دوره های آموزشی - تلفن تماس 2941  

مسئولین آموزش :

1-محمدرضا کاظمی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های استاد شاگردی  - تلفن تماس: 2928

2-سعید هاشمی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های مجازی  -تلفن تماس: 4661

3-علی شبانی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های حضوری - تلفن تماس: 4077

4-عباس باباعلی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی ، بررسی و تایید سمت های پرسنل - تلفن تماس: 4840

5- مریم امینی : مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های خارج از شرکت - تلفن تماس 3594 


تاریخ به روز رسانی:
1400/11/30
تعداد بازدید:
2895