۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد

اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش

اهم وظایف و اقدامات اداره برنامه ریزی و هماهنگی

تدوین استاندارد آموزشی مشاغل براساس اهداف و استراتژی ها، قوانین و مقررات ، خط مشی سیستم های مدیریتی شرکت، شرح شغل ، نظر سرپرستان بلافصل، نظر متخصصان داخلی و بیرونی

استخراج دوره های فرایندی مدیریتها در قالب طرح مسئله

تدوین تقویم آموزشی با توجه به ظرفیت اجرا، اولویت کمبودهای آموزشی شاغلین و محدودیت اعلام شده توسط مدیریتها

برنامه ریزی واجرای آموزشهای استاد شاگردی(OJT) توسط مافوق سازمانی شاغل به منظوراستفاده از دانش ضمنی وظرفیتهای موجود

ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان بمنظور حصول اطمینان از وجود شاغلین ماهر و مجرب موردنیاز مشاغل خط تولید

طراحی سمینارهای آموزشی از جمله :

برنامه ریزی و اجرای سمینارهای نگرشی

سمینارهای سلامت و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کارکنان

آموزشهای فرهنگی و اجتماعی با محوریت موضوعات آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری ، قرآن و معارف ، فضای مجازی و پیشگیری از اعتیاد

ماموریتهای آموزشی خارج از شرکت شامل :

دوره های تخصصی که امکان برگزاری در داخل شرکت وجود ندارد

سمینارها، ‌همایش ها، کنفرانسها و نمایشگاههای ملی و بین المللی

بازدید از شرکتها و صنایع مشابه بمنظور الگوبرداری

پیاده سازی نرم افزار جامع فرایند آموزش

      

سرپرست اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش 

                      تلفن تماس : 03152572903
 
 
کارشناسان آموزش:

1-عباس نیکبخت کارشناس نیازسنجی آموزشی- تلفن تماس :4077

2-عباس حفیظی کارشناس برنامه ریزی دوره های آموزشی - تلفن تماس 2941  

3-سعید هاشمی  : کارشناس اجرای آموزشهای عمومی - تلفن تماس 4661
مسئولین آموزش :

1-محمدرضا کاظمی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های استاد شاگردی  - تلفن تماس: 2928

2-عباس باباعلی :مسئول برنامه ریزی و هماهنگی ، بررسی و تایید سمت های پرسنل - تلفن تماس: 4840

3- مریم امینی : مسئول برنامه ریزی و هماهنگی دوره های داخل و خارج از شرکت - تلفن تماس 3594 

4-مرضیه علیان : مسئول امور مدرسین و موسسات  و هماهنگی دوره های آموزشی -تلفن تماس : 3786

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/21
تعداد بازدید:
3285