۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ فروردين

سازمان

مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی  ذوب آهن اصفهان در سال 1347 تحت عنوان آموزشگاه متالورژی در تهران آغاز به کار کرده و در سال 1351 به محل فعلی در مجاورت کارخانه انتقال یافته که تاکنون فعالیت های آموزشی خود را در مراحل ساخت ، بهره برداری و توسعه کارخانه ذوب آهن اصفهان دنبال کرده است و دامنه خدمات آن نه تنها به صنایع و مراکز علمی تحقیقاتی متعدد کشور بلکه به کشور های خارجی نیز بوده است.

این مدیریت بیش از 10 سال است که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 10015 شده است و علاوه بر آن باتوجه به سوابق، امکانات آموزشی و منابع انسانی مجرب در سال 1393 از سوی سازمان فنی و حرفه ای، مجوز مرکز جوارکارگاهی به مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی ذوب آهن اصفهان اعطا گردید .

               
 
    
          
    آرش شفیعی : مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 
      تلفن تماس :03152574395
                                         
             
  حبیب اله امینی : سرپرست برنامه ریزی و هماهنگی آموزش
تلفن تماس : 03152572903
                                                             
   هدایت اله خانمحمدی : سرپرست ارزیابی و توسعه کارکنان 
                        تلفن تماس : 03152572747
                                                                                                       
محمدرضا ترابی : سرپرست اداره اجرای آموزش
     تلفن تماس : 03152572745
 
                                                                                                     
 سعید ایرانپور : سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی
      تلفن تماس : 03152573386
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/04
تعداد بازدید:
3689