اخبار تعاونی
در مراسمی با حضور آقای مهندس کلانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لوح برتر و تندیس تعاونی برتر به شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن تعلق گرفت .
1400/06/20
1400/06/07
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد