اخبار تعاونی
حضور فعال در نمایشگاه فصلی پایان سال 1401 در نمایشگاه اصفهان با دعوت اتاق تعاون استان
1402/02/25
لیست طرف قرارداد های خرید اقساطی جهت کلیه سهامداران شاغل و بازنشسته شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان (بروز رسانی 1402)
1401/08/20
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد