۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
September 26, 2023

تغییرات قیمت سهام

جهت بزرگ نمایی از نوار لغزنده زیر نمودار استفاده نمایید
تقاضاهای خرید و فروش
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
4684 25/81M 890 1399/08/10 4684 60982 20
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
4683 12134 4 1399/08/10 4790 100000 1
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
4682 27921 8 1399/08/10 0 0 0
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
4391 2711563 25 1399/08/07 4392 43589 1
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
0 0 0 1399/08/07 4393 210673 3
قیمت مقدار تقاضا تعداد سفارش تاریخ قیمت مقدار عرضه تعداد سفارش
0 0 0 1399/08/07 4399 4399 1
ترکیب سهامداران
کد والد نام سهامدار تعداد سهام درصد
101 سازمان تامین اجتماعی 34,404,909,460 55.93
999 سایر سهامداران 14,398,904,665 23.41
105 شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص) 10,608,290,000 17.24
103 سازمان خصوصی سازی (سهام ترجیحی) 1,368,970,984 2.22
104 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص) 727,863,024 1.18
جمع 61503538554 100
بازار گروه صنعت تعداد سهام ارزش بازار
فرابورس - - -
وضعیت معاملات
ارزش کل معاملات (م ر) حجم کل معامله تعداد معامله آخرین معامله
273 69 4194 1400/01/17
وضعیت قیمت
قیمت آخرین معامله قیمت پایانی معاملات تغییر قیمت (آخرین به پایانی)
3,936 3,936
بالاترین قیمت پایین ترین قیمت درصد تغییر (آخرین به پایانی)
4,073 0
قیمت آغازین قیمت پایانی معاملات روز قبل
- 0
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1400/01/17 ساعت: 12:30
آخرین اطلاعیه ها
'NoData' not found in DataDic