۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
گواهی نامه ها
1399/07/14
 • گواهینامه کیفیت پاریس
 • گواهینامه تایید کیفیت از شرکت BID اسپانیا
 • گواهینامه مصرف محصولات ذوب آهن در آلمان از شرکت TUV آلمان
 • ISO 9001
 • ISO 10015
 • ISO14001
 • OHSAS 18001
 • CARES- Product Conformity Certification
 • CARES- Quality Managment System Certification
 • Certificate of CE conformity of Factory Production Control
 • گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای میل گردهای فولادی گرم نور دیده
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد برای نبشی فولادی
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد برای ناودانی فولادی
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تیرآهن بال نیم پهن موازی