۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

خط مشی

رئوس خطی مشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد :

افزایش تولید محصولات تجاری - براساس شاخصهای :

 • میزان تولید محصولات نوردی (میلیون تن)
 • میزان تولید فولادخام (میلیون تن)

افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر - براساس شاخصهای :

 • میزان تولید محصولات نوردی صادراتی(هزار تن)
 • میزان ارزش صادرات(میلیون دلار)

ارتقا سطح بهره وری عوامل تولید - براساس شاخصهای :

 • میزان بهره وری کل عوامل تولید(سالیانه)
 • میزان بهره وری نیروی انسانی (نفر ساعت بر تن-سالیانه)
 • میزان بهره وری نیروی انسانی (نفر ساعت بر تن-سالیانه)
 • میزان سرانه تولید (تن بر نفر)

توسعه فرآیندهای تعالی سازمانی - براساس شاخصهای :

 • امتیاز جایزه ملی بهره وری(EFQM)

حفظ و توسعه برند شرکت - براساس شاخصهای :

 • میزان تمایل مشتریان به خرید مجدد از ذوب آهن

استقرار نظام حاکمیت (راهبری) شرکتی - براساس شاخصهای :

 • درصد استقرار نظام حاکمیت (راهبری) شرکتی

بهبود عملکرد فرآیندهای تولید - براساس شاخصهای :

 • میزان راندمان خطوط تولید

افزایش ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر - براساس شاخصهای :

 • میزان پیشرفت طرح توسعه شرکت
 • میزان پیشرفت طرح بهینه سازی ظرفیت تولید

تامین مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز با کمیت، کیفیت و زمان مورد نظر - براساس شاخصهای :

 • میزان تحقق برنامه تامین مواد اولیه و مصرفی کلیدی
 • نسبت قراردادهای موادکلیدی بلند مدت به قراردادهای مواد
 • میزان ذخایر مواد اولیه کلیدی در اختیاری(سهم معادن)
 • زمان تامین کالای خارجی

توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات - براساس شاخصهای :

 • میزان ساخت داخل تجهیزات و قطعات

بهبود شاخصهای زیست محیطی - براساس شاخصهای :

 • خروجی های گاز منطبق با استاندارد
 • خروجی های گرد و غبار منطبق با استاندارد

ارتقاء سطح ایمنی و مراقبت کارکنان - براساس شاخصهای :

 • ضریب تکرار حوادث
 • ضریب شدت حوادث

توسعه مدیریت فرآیندی - براساس شاخصهای :

 • میزان اثربخشی مدیریت فرآیندی

ارتقاء ارتباطات اثربخش با جامعه - براساس شاخصهای :

 • میزان ارائه خدمات فنی کارشناسی برون سازمانی (نفرساعت)
 • میزان رضایت مندی جامعه
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/08
تعداد بازدید:
529