۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش

اهم وظایف و اقدامات اداره برنامه ریزی و هماهنگی

تدوین استاندارد آموزشی مشاغل براساس اهداف و استراتژی ها، قوانین و مقررات ، خط مشی سیستم های مدیریتی شرکت، شرح شغل ، نظر سرپرستان بلافصل، نظر متخصصان داخلی و بیرونی

استخراج دوره های فرایندی مدیریتها در قالب طرح مسئله

تدوین تقویم آموزشی با توجه به ظرفیت اجرا، اولویت کمبودهای آموزشی شاغلین و محدودیت اعلام شده توسط مدیریتها

برنامه ریزی واجرای آموزشهای استاد شاگردی(OJT) توسط مافوق سازمانی شاغل به منظوراستفاده از دانش ضمنی وظرفیتهای موجود

ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان بمنظور حصول اطمینان از وجود شاغلین ماهر و مجرب موردنیاز مشاغل خط تولید

طراحی سمینارهای آموزشی از جمله :

برنامه ریزی و اجرای سمینارهای نگرشی

سمینارهای سلامت و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کارکنان

آموزشهای فرهنگی و اجتماعی با محوریت موضوعات آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری ، قرآن و معارف ، فضای مجازی و پیشگیری از اعتیاد

ماموریتهای آموزشی خارج از شرکت شامل :

دوره های تخصصی که امکان برگزاری در داخل شرکت وجود ندارد

سمینارها، ‌همایش ها، کنفرانسها و نمایشگاههای ملی و بین المللی

بازدید از شرکتها و صنایع مشابه بمنظور الگوبرداری

پیاده سازی نرم افزار جامع فرایند آموزش


          سرپرست اداره برنامه ریزی و هماهنگی آموزش :

تلفن تماس : 03152572903

 کارشناسان آموزش:

1-عباس نیکبخت تلفن تماس :4077

مسئولین آموزش :

1-محمدرضا کاظمی :حوزه(بهره برداری شامل اتوماسیون،تولید توزیع برق،انرژی و بهینه سازی سوخت،آبرسانی،امورفنی و برنامه ریزی تولید،معاونت بهره برداری،مدیریت ارشد بهره برداری،مدیریت نت مکانیک،مدیریت نت راه و ساختمان و آزمایشگاه مرکزی - تلفن تماس: 2928

3-عباس حفیظی :حوزه مدیر عامل،کوره بلند -  تلفن تماس: 2941

4-سعید هاشمی :مدیریت کک و مواد شیمیائی،مدیریت آگلومراسیون و مدیریت راه آهن  -تلفن تماس: 4661

5-علی شبانی :ثبت کد دوره ها و لیست نفرات در سیستم، ثبت دوره های OJT در سیستم تلفن تماس: 4840

6-عباس باباعلی :بررسی و تایید سمت های پرسنل - تلفن تماس: 4840

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/26
تعداد بازدید:
1798