لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۷/۲۹

تاكيد معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار اصفهان بر تداوم خدمات بيمه درمان بازنشستگان ذوب آهن

در جلسه اي كه با حضور سيد رضا عقدايي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار اصفهان ، مهندس صادقي مدير عامل ذوب آهن ، دكتر حسين بانك مدير عامل بيمه سلامت استان ، مجتبي آخوندي مدير عامل بيمه ايران استان ، مسئولين كانون بازنشستگان ذوب آهن ، محسن سجاد فرماندار شهرستان لنجان ، نماينده اداره كل كار ، تعاون و رفاه اجتماعي استان ، جمعي از مسئولين ديگر ادارات و همچنين تعدادي از معاونين و مديران ذوب آهن دوشنبه 24 مهرماه در محل دفتر مدير عامل ذوب آهن برگزار گرديد ، مسائل مربوط به تامين هزينه هاي لازم براي تداوم خدمات بيمه درمان شاغلين و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات لازم در اين زمينه اتخاذ گرديد.‌ 

در اين جلسه سيد رضا عقدايي معاون سياسي؛ امنيتي و اجتماعي استاندار اصفهان با اشاره به سوابق فعاليت كارخانه ذوب آهن اصفهان و ابراز خشنودي از حضور در اين شركت گفت : ذوب آهن اصفهان طي 50 سال فعاليت فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده و در بحران هاي مختلف به همت مديران و كاركنان خود با موفقيت به راه خود ادامه داده و با شرايط حاضر موفقيت هاي بيشتري كسب خواهد كرد .

وي با اشاره به اينكه استان اصفهان يك استان صنعتي و كارگري است افزود : رسيدگي به مسائل مربوط به بيمه بازنشستگان و شاغلين صنايع از جمله ذوب آهن كه سالها حق بيمه پرداخت كرده و در صنعت زحمت كشيده اند حق آنها بوده و بر همه مسئولان و نهادهاي مرتبط با بيمه است كه امكانات بيمه اي آنها را تامين كرده و از هرگونه وقفه اي در اين زمينه جلوگيري كنند.

در اين جلسه مسئولين حاضر مسايل مرتبط و فيمابين شركت هاي بيمه اي و ذوب آهن را مطرح و نحوه پرداخت هاي قبلي و جاري را بررسي كرده و تداوم خدمات بيمه اي شاغلين و بازنشستگان را مورد تاكيد قرار دادند . در اين جلسه مهندس صادقي مدير عامل ذوب آهن با تشكر از حاضران جلسه و حضور آنها در ذوب آهن به ارايه گزارشي از جديدترين تحولات شركت ، اقدامات مربوط به توليد و فروش و صادرات ؛ طرح هاي آينده و مسائل مالي شركت پرداخته و يادآور شد بسياري از مشكلات و تنگناهاي مالي شركت رفع شده و شرايط اميد بخشي از جهت كاهش زيان ها در شركت مشاهده گرديده و اين شركت در ضمن بدهي به بعضي از سازمان ها و از جمله شركت هاي بيمه اي مبالغ قابل توجه و بيشتر از بدهي هاي بيمه اي خود ازساير مراكز طلب دارد و اگر اين بدهي ها به بيمارستان شهيد مطهري شركت پرداخت گردد ديگر مشكلي در اين زمينه باقي نمي ماند .

مهندس صادقي با اشاره به مشكلات بيمه درمان بازنشستگان گفت : ذوب آهن اصفهان با توجه به مصوبات مجمع خود و فراتر از تعهد قانوني خود و همراه با صندوق بازنشستگي فولاد در خدمت بازنشستگان و رفع مشكلات بيمه اي آنها بوده واز طريق مسوولين دولتي پيگيرموضوع است.