لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

بزودي صادرات ذوب آهن با حمل و نقل ريلي صورت مي گيرد

سید رضا سادات حسيني مدير كل راه آهن استان اصفهان با حضور در ذوب آهن با مهندس صادقي مديرعامل اين شركت ديدار و گفتگو نمود .

مهندس صادقي در اين ديدار ، راه آهن را يك بخش كليدي براي صنعت و اقتصاد كشور توصيف نمود كه در جهت حمل ونقل مواد اوليه ذوب آهن نقش مهمي دارد .

وي افزود : حمل و نقل مواد اوليه ذوب آهن اصفهان در سال بالغ بر 8 ميليون تن است كه 4 و نيم ميليون تن آن توسط راه آهن صورت مي گيرد و لذا افزايش اين تعامل بسيار ضروري است .

مديركل راه آهن استان اصفهان نيز تعامل اين دو سازمان را بسيار خوب و سازنده توصيف كرد و گفت : در آينده بسيار نزديك براي اولين بار حمل و نقل صادرات ذوب آهن نيز توسط راه آهن انجام مي شود كه موجب افزايش همكاري ها و تعاملات في مابين مي شود .