لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۷/۰۱

ارمغان مادر صنعت فولاد براي سهام داران

EPS ذوب آهن اصفهان به سود نشست

ذوب آهن اصفهان  در پیش بینی بر اساس عملکرد ٣ ماهه منتهی به خرداد ماه با ١١۴ درصد تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبل از آن ، زیان ٣۵ ریالی پیش بینی شده برای هر سهم را به سود ۵ ریالی تبدیل ساخت. رشد ٢۴٢٩ میلیارد ریالی فروش را می توان عامل اصلی این تعدیل مثبت برشمرد.

دلايل اين تعديل بدين شرح است : 1- افزایش نرخ فروش محصولات اصلی و فرعی ،‌2- مغایرت در تولید محصولات فرعی(شمش چدن تولیدی) ، ‌3-پیش بینی میزان فروش دارائیهای غیر مولد ،‌4 - افزایش نسبی مواد اولیه آهن دار ،‌5- کاهش میزان تولید و فروش ریل.