لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

معرفي پروژه هاي زيست محيطي انجام گرفته توسط شركت ذوب آهن اصفهان

                                                ايستگاه سنجش كيفيت هوا

پيرو الزامات بند ب ماده 192 قانون برنامه پنچم توسعه  و به منظور اندازه گيري آنلاين عوامل آلاينده محيطي و محاسبه شاخص هاي مربوط به كيفيت هوا( AQI) پروژه احداث ايستگاه سنجش كيفيت هوا  از اوايل سال 90 وطي فرآيند خريد رقابتي درمديريت ارشد مهندسي كارخانه تعريف و فعال گرديد .

پروژه بصورت EPC   با مبلغ 2 ميليارد ريال اجرا و به بهره برداري رسيد و مجهز به تجهيزات وسنسورهاي كامل اندازه گيري پارامترهاي SOx ,NOx , O3 ,PM10,2.5 ,CO   و قابل افزايش تا سه پارامتر ديگر مي باشد. اطلاعات پايش شده توسط آنالايزرهاي اين ايستگاه به صورت آنلاين و تحت وب به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و به صورت همزمان بر روي صفحه نمايشگر(LED  ) نصب شده در  مجاورت  درب سه راه اطلاعات و جاده زرين شهر- شهركرد براي ساكنين منطقه  و پرسنل قابل رويت مي باشد.