لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۶/۱۱

درمقایسه با مدت مشابه سال 95 صورت گرفت:

افزایش رشد تولید آگلومره در پنج ماهه نخست سال 1396

با استعانت از درگاه ایزد متعال و با سعی و تلاش جهاد گونه پرسنل شریف و خدوم بهره برداری آگلومراسیون و با همکاری و حمایت های مدیریت های ذیربط در کارخانه تولید آگلومره در پنج ماهه نخست سال 1396 از مرز 1.268.513 تن آگلومره عبورکرد. مهندس ذبیحی معاون تولید بخش آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت: نسبت به مدت مشابه با سال 1395 تولید آگلومره بیش از 63028 تن افزایش داشته است که نشان دهنده روند مثبت افزایش تولید در این بخش می باشد. شایان ذکراست تولید آگلومره در پنج ماهه نخست سال 95 مقدار 1.205.485 تن بوده است .