سرپرستی امورفرهنگي و تشریفات

سرپرستی امورفرهنگي و تشريفات در راستای حفظ و ترویج ارزش های جامعه اسلامی و ارزشهای سازمانی و در جهت استراتژی های شركت سهامی ذوب آهن اصفهان و با هدف ارتقاء جایگاه فرهنگی و اجتماعی  و رضایتمندی ذینفعان، مسئولیت برنامه ريزي و هماهنگی اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و تبلیغی، تبلیغات محصولات، برپایی مراسم سازمانی، ملی ،مذهبی، برپایی نمايشگاه های تخصصي، برنامه ریزی و هماهنگی انجام بازدیدها و اجرای تشریفات میهمانان ویژه، تأمین و توزیع اقلام فرهنگی، هنری و تبلیغی و .... را به منظور ايجاد تعامل با جامعه و خانواده كاركنان بر عهده دارد.

سرپرستی  امور فرهنگي ،تبلیغات و تشريفات براي تحقق اهداف و پيشبرد برنامه هاي مورد نظر از واحدهاي ذیل تشكيل شده است:

1- امور فرهنگي و هنري :

مسئولیت این قسمت برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعی از قبیل موارد ذیل می باشد:

 • برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری در جهت ارتقاء و توسعه فرهنگ سازمانی
 • برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در بین خانواده ها از قبیل :مسابقه نقاشی ، کتابخوانی و ....
 • برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری
 • تهیه و توزیع بلیط برنامه های فرهنگی و هنری و بن کتاب و اقلام فرهنگی
 • عیادت از همکاران بیمار و حادثه دیده
 • رسیدگی به امور متوفیان شرکت
 • تهیه و ارسال هدایای مناسبتی برای همکاران

2 – امور برگزاري مراسم و همايش ها :

وظیفه این قسمت برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري مراسم گوناگون از قبيل موارد ذیل می باشد:

 • برگزاري همايش ، سمپوزيوم و سمينار هاي تخصصي
 • برگزاری تورهای خانوادگی
 • برگزاری مراسم ملی، مذهبی و سازمانی
 • جشن تجليل از دانش پژوهان و دانش آموزان ممتاز
 • جشن توديع بازنشستگان شركت
 • برگزاری مراسم معارفه و توديع مسئولین شرکت
 • برگزاری جشن ازدواج جهت كاركناني كه اقدام به فريضه حسنه ازدواج مي نمايند.
 • برگزاری تور بازديد خانواده های کارکنان از كارخانه به منظور آشنايي بيشتر خانواده محترم كاركنان با محيط كار
 • مشاركت در مراسم ترحيم و يادبود متوفیان و تسليت و همدردي با خانواده ایشان

4- امور تشريفات و بازديدها:

انجام امور تشریفاتی و استقبال و مشايعت ميهمانان و مدعوين ویژه شرکت و برنامه ریزی، هماهنگی و انجام بازديد از شركت به منظور آشنايي با خطوط توليد و ارتباط و تعامل با جامعه، که شامل سه نوع بازدید می باشد:

 • بازدیدهای  VIP: بازدید مقامات سطح اول استانی و کشوری
 • بازدیدهای تخصصي : بازديد كارشناسان ايراني و خارجي و مجامع علمی و تخصصی
 • بازدیدهای عمومي : بازديد دانش پژوهان ،دانش آموزان، كاركنان ادارات، سازمانها و ...
 • بازدید تور: بازدید خانواده ها از شرکت که بصورت تور و بدون خروج از وسیله نقلیه انجام میشود.

سرپرست امور فرهنگی و تشریفات : رسول پورپیرعلی

ایمیل: rasoul407@gmail.com

تلفن های تماس:

4976-4977 - 4806- 4944 - 03152574942