۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کسب تندیس و تقدیرنامه شرکت برتر در پیک سایی مصرف تابستان1397

با توجه به محدودیت تولید برق در کشور و افزایش مصرف برق در تابستان در سال های اخیر، به منظور کاهش خاموشی ها در سطح کشور ، شرکت برق منطقه ای با برنامه ریزی گسترده نسبت به کاهش مصرف در ساعات پیک تابستان اقدام می کند. در این خصوص مشترکین صنعتی بزرگ و کوچک خود را متعهد می کنند که جهت کاهش خاموشی ها و کاهش مصرف برق با شرکت های برق منطقه ای همکاری نمایند.

مهندس محسن شیرازی مدیرمهندسی تولید و توزیع برق گفت :  با توجه به محدودیت شدید آب در تابستان 97 ذوب آهن اصفهان موفق شد برای سومین بار پیاپی با تامین آب نیروگاه و راه اندازی واحدهای نیروگاهی خود نسبت به افزایش تولید برق اقدام و کمک بسیار موثری در پیک سایی تابستان 97 به ثبت رساند. وی یاد آور شد : به همین منظور شرکت برق منطقه ای اصفهان طی آیینی که 14 اردیبهشت98 برگزار کرد با اهدای تندیس و لوح سپاس به عنوان شرکت برتر در خصوص همکاری در پیک سایی مصرف تابستان1397 از ذوب آهن اصفهان تجلیل به عمل آورد .

مهندس شیرازی با اشاره به این موضوع که می توان با برنامه ریزی در تابستان 1398 به این همکاری ادامه داد ، گفت : ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ تخفیف به میزان حدود63میلیارد ریال برای پیک سایی سال97گردید.

وی در انتها از معاونین، سرپرستان و پرسنل محترم مهندسی تولید و توزیع برق و مدیریت های آبرسانی ، اتوماسیون و ارتباطات ، انرژی و بهینه سازی سوخت و خصوصا پرسنل زحمتکش در نیروگاه های حرارتی،110مگاواتی،مرکزی و تصفیه خانه شیمیایی و شبکه و پست ها که در جهت افزایش تولید و انتقال برق فعالیت نموه اند تشکر و قدر دانی نمود .