۱۳۹۸/۰۱/۲۲

سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان :

ذوب آهن اصفهان به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند

در راستای توسعه همکاری ها و تعاملات ذوب آهن اصفهان با منطقه ، مهندس یزدی زاده مدیرعامل این شرکت پنج شنبه 22 فروردین ماه با حضور در فرمانداری شهرستان لنجان با خدامراد صالحی سرپرست این فرمانداری دیدار و گفتگو نمود .

سرپرست فرمانداری لنجان ، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، تعامل با ذوب آهن اصفهان را بسیار مهم و سازنده برای شهرستان دانست و گفت : فارغ از جریانات سیاسی و تمنیات فردی باید با بهره گیری از ظرفیت های موجود و هم افزایی به نفع مردم کار کنیم که این امر مورد تاکید مقام معظم رهبری است .

وی افزود : خط مشی من این است که بر اساس حسن روابط ، احترام متقابل و در چارچوب مقررات ، با همکاری بخش های مختلف شهرستان در جهت حل مشکلات گام برداریم .

صالحی تصریح کرد : از زمان حضور مهندس یزدی زاده به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، شاهد همکاری بسیار خوب این مجتمع عظیم صنعتی با شهرستان هستیم و بسیار خوشحالم که در زمانی هدایت فرمانداری را به عهده دارم که چنین شخصی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان است . وی افزود : شاهد هستیم که این شرکت به مسئولیت های اجتماعی خود به خوبی عمل می کند و البته مردم مطالباتی نیز دارند که در این خصوص می توان با تعامل به نتایج خوبی رسید .

مهندس یزدی زاده نیز در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، گفت : ذوب آهن اصفهان همواره در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود و حتی در صورت نیاز فراتر از این مسئولیت ها ، آمادگی دارد تا با همکاری با نهادهای مختلف ازجمله فرمانداری ، در خدمت مردم شریف شهرستان لنجان باشد و تلاش نمودیم که این مهم را در عمل اثبات کنیم .

وی افزود : منافع این مجتمع عظیم صنعتی ، متوجه مردم است و لذا خدمت به این صنعت در واقع خدمت به مردم محسوب می شود چرا که ذوب آهن اصفهان از دیرباز خدمت به مردم را وظیفه خود می دانسته و به این مهم افتخار می کند .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، تصریح کرد : اگر نیت و هدف ما خدمت به جامعه باشد ، قطعاً می توانیم همکاری خوبی داشته باشیم و با همبستگی و اتحاد نتایج خوبی حاصل کنیم .