۱۳۹۶/۱۲/۰۶

اجراي پروژه Post combustion باعث افزايش راندمان و بهره وري بيشتر شده است

كاركنان شركت با تلاش و كوشش و دادن ايده ها و نظرات سعي در بهينه سازي و بومي سازي تجهیزات در شركت داشته و پروژه   Post combustionيكي از اقدامات مهم مديريت فولادسازي در راستاي بهينه سازي و كاهش هزينه بوده است . حسن شيخ ميري مسئول انرژي بخش فولادسازي ايده پرداز و طراح اصلي اين پروژه بوده و به همين مناسبت در اين شماره از آتشكار با وي و تعدادي از دست اندركاران اين پروژه گفتگويي داريم كه در پي مي آيد .

حسن شيخ ميري مسئول انرژي مديريت فولادسازي گفت : اكسيژن در فرايند فولادسازي در كيفيت محصول نقش مهمي ايفا مي كند ، تا تكنولوژي اكسيژن به روش احتراق ثانويه( Post combustion) در قسمت فوقاني سرباره اجازه تبديل co به co2 را مي دهد . وي با اشاره به این موضوع که اجراي پروژه Post combustion باعث افزايش راندمان و بهره وري بيشتر شده است ، يادآور شد : در فرايندهاي فولادسازي BOFو EAF كربن توسط اكسيژن اكسيد مي شود و به CO  تبديل مي شود و اگر CO بتواند به CO2 تبديل شود انتقال انرژي سه برابر بيشتر خواهد شد و اين انرژي مي تواند در فرايند BOF جهت ذوب كردن بيشتر قراضه شود و در نتيجه جايگزيني قراضه بجاي چدن و مذاب تا حد 30 درصد حاصل مي شود .

آقای شیخ ميري در خصوص فناوري احتراق ثانويه   Post combustion گفت : در اين روش تزريق اكسيژن از طريق سري فورم هاي اصلي در قطر، زاويه، جريان، سرعت ، و زاويه جريان اكسيژن به منظور جلوگيري از سايش نسوز انجام مي گيرد . وي با اشاره به این موضوع که اجراي اين پروژه را درراستاي اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينه هاي شركت است ، افزود : با توجه به نياز بالابردن HMR كنورتور و مصرف بيشتر قراضه نسبت به چدن مذاب اين پروژه از حدود 6 ماه پيش مراحل اوليه كار شروع و بعد از طراحي اوليه و تهيه نقشه ، موفق به اجراي اين پروژه شديم .

وي با اشاره به اين موضوع كه اكسيژن مصرفي Post combustion از اکسیژن لانس تامين مي شود گفت : با تعبيه 6 سوراخ با زاويه 50 درجه دمش اضافي انجام مي شود كه يكي از نكات مثبت اين پروژه مرتفع شدن مشكل شالاك گيري لانس كنورتور است (كه با رفع اين مشكل تعويض لانس های شالاك گرفته از بين می رود). وی خاطرنشان ساخت: افزايش مصرف قراضه نسبت به مصرف چدن مذاب، احتراق تبديل گاز CO  به co2  كمك به فسفر زدايي ، كاهش آسيب ديدگي  لوله استوانه لانس ، افزايش در استفاده از لانس به دليل عدم تميزكاري ، امكان استفاده از لانس جهت دمش اكسيژن و جهت سرباره پاشي و كاهش در آسيب مكانيكي در مناطق دهانه مخروطي كوره از مزاياي پروژه Post combustion است .

 

مصطفي عزيزي تعميركار ارشد، عبداله هاشمي جوشكار ، شهرام عادل جو تكنسين و اصغر داودي جوشكار آرگون اين مديريت گفتند : جهت مونتاژ واسطه مسي طراحی شده بر روي لانس دمش اكسيژن نياز است لانس در طول 5/2 متر از سر لانس برش زده شود و جوشكاري بر روي اين واسطه مسي جهت مونتاژ در دو مرحله انجام شود .

در مرحله اول برای مونتاژ مس به رينگ فولادي جوشكاري آرگون شد و در مرحله بعد رينگ هاي فولادي متصل به واسطه مسي توسط جوش برق به لانس مونتاژ شدو سپس مقدار لوله  برش خورده از لانس به آن اضافه شد و در نهايت سري لانس دمش نصب شد .

حميد رضا هاشمي مسئول سفارشات اين مديريت گفت : تنظيم سفارش و پيگيري ساخت مرحله به مرحله فرم گيري در كارگاه 46 انجام شدوريخته گري ، خشن تراشي در كارگاه 48 ، تراش هاي ظريف در كارگاه مياني نورد ، ايجاد سوراخ هاي شيب دار و تحويل قطعه به كارگاه انرژي بخش فولادسازي از جمله اقدامات و پيگيري هاي اين قسمت در اين پروژه مي باشد .

غلامرضا حسن زاده و حسين شلتوكي كمك طراح و تكنيسين طراح مديريت فولادسازي گفتند : دفتر طراحي اين بخش با توجه به تمهيدات معاونت بهره برداري اقدام به طراحي قطعه مورد نياز اين پروژه كه همان واحد لانس مي باشد بر اساس شرايط موجود كنورتور و لانس اكسيژن و همچنين شرايط مورد نياز دمش اكسيژن كرد ،كه اين پروژه در جهت كاهش HMR  مي باشد.

سعيد شياسي مهندس توليد كارگاه كنورتور و ميكسر گفت : كارخانه هاي فولادي بر حسب شرايط اقتصادي خود و موجود بودن مواد اوليه توليد ( قراضه ، چدن و ... ) نسبت به كاهش HMR اقدام مينمايند كه يكي از اين راه ها اجراي پروژه Post combustion  است كه جهت افزايش راندمان توليد و كاهش HMR مي گردد و در واقع احتراق ثانويه كه واكنش تبديل CO به CO2 و گرماي ايجاد شده داخل پاتيل مذاب كنورتور مي باشد باعث افزايش مصرف قراضه مي شود .